Hôm nay, Thứ bảy ngày 21-05-2022

Sư Tử

Tử vi ngày 21-05-2022 của Sư Tử: Lúc bạn có nhã hứng muốn nói chuyện thì người kia lại bla bla một tràng lên lớp. Hai bạn đều là rất nhiều tình cảm nhưng sao cứ mở miệng thì xung khác ah,.

Loading...
Loading...